Under dette menu punkt kan man læse udførelsen af diverse prøver.