RKD (Rottweiler Klubben Danmark) har sammen med DKK (Dansk Kennel Klub) indført nogle avls restriktioner på Rottweileren. Dette er gjort, for at begrænse avlen til mentalt stærke og stabile hunde, således de hunde der er i yderkanterne af test modellen, bliver sorteret fra og ikke bruges i avlen.

Rottweileren skal, såfremt man ønsker at bruge den i avlen, have foretaget en UHM (Ung hunde Mentalbeskrivelse) inden den fylder 24 måneder. Har den ikke dette, har man mulighed for at stille den til RKD's udvidet test, der kaldes (AK) Avls kåring. 

Der er på UHM skemaet herunder 7 felter, som betegnes "stop klodser" (afmærket med en firkant). Rammer en Rottweiler et af disse felter under sin mentalbeskrivelse, siger man at den har ramt en "stopklods" og den har herefter avls forbud.

Ønsker man at få dette avls forbud ophævet, har man mulighed for at stille den til den udvidet beskrivelse, AK, når hunden er over 24 måneder. Består den denne, kan den indgå i avlen igen.

Man skal efter min mening huske på, at selv om ens hund rammer en stopklods, er det stadig en skøn hund, samt den samme hund man har, som den man havde med med hjemmefra. Man har nu bare fået en meget større viden om hundens væremåde, så man i dagligdagen kan tage hensyn til dette.

Beskrivelsens opgave er, at sortere de hunde fra i avlen, hvor de kort fortalt: Springer en del af hundenes signaler over og går direkte i true adfærd / angreb, uden de store advarsler. (Angreb er ikke altid lig med bid)

Efter min mening skal man ikke melde sin hund til UHM hvis den er i eller på vej i løbetid. Man skal selv være til stede og give sin hund den optimale støtte. Er hunden af en eller anden grund stresset eller ude af balance  hjælper det ikke at fortælle dette til beskriveren, de kan ikke tage højde for dette men kun beskrive den reaktion de ser.

Ud over dette skal Rottweileren have en "kendt status" på HD (Hofter) og AD (Albuer). HD betegnes med status A-B-C-D-E, hvor A er den perfekte status. AD betegnes med status 0-1-2-3, hvor 0 er det perfekte. Ifølge DKK's regler, er det op til opdrætteren, at afgøre hvilken status han vil avle på. Men efter min mening, bør man ikke bruge avlsdyr der har en HD status på C-D-og-E. Ved albuer (AD), bør man ikke bruge avlsdyr med status 2 og 3.

Læs også afsnittet "Det mentale Arvegods" under menuen "Rottweileren" på forsiden